Hallitus

Puheenjohtaja Kari Rantalainen  044 529 3635

Rahastonhoitaja Sari Pyökäri puh. 040 849 6606

Sihteeri Marjo Rantalainen 040 511 6105

Anne Johansson 0400 566 574

Oivi Koristo 040 739 1557

Karri Koristo

varajäsen Matti Kulmala